Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σχετικά με το Brexit

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα και η Διεύθυνση του Πανεπιστημίου ενημερώνει.

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σχετικά με το Brexit

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα και η Διεύθυνση του Πανεπιστημίου ενημερώνει.


Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Θα θέλαμε να στρέψουμε την προσοχή σας σε μια σημαντική ανακοίνωση στην οποία προέβη σήμερα  το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Π.Λ.) έπειτα από τις εξελίξεις σχετικά με την επικείμενη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης τους μηχανισμούς στήριξης που το Π.Λ. έχει αναπτύξει για τους φοιτητές.

Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα και η Διεύθυνση του Π.Λ. βρίσκονται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε σχόλια ή πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, καθηγητή Νίκου Καρτακούλλη ή με το γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή Φίλιππου Πουγιούτα, στο τηλέφωνο (00357) 22 84 15 00.

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥ.ΜΠΟΥ
Διάβασε ακόμα