Οι τέσσερις πράξεις με φυσικό αέριο

Γιατί το φυσικό αέριο προωθεί την ανάπτυξη και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας.

Οι τέσσερις πράξεις με φυσικό αέριο

Γιατί το φυσικό αέριο προωθεί την ανάπτυξη και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας.


Ποιο άλλο καύσιμο θα μπορούσε να επιτελέσει τέλεια τις τέσσερις γνωστές μας πράξεις εκτός από το φυσικό αέριο; Κανένα. Και εφόσον μιλάμε για μαθηματικά και αποδείξεις, τα επιχειρήματα επιβεβαιώνουν τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του καινοτόμου καυσίμου: οικονομία, ασφάλεια, οικολογία και  απόδοση  στα κτίρια, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. 

Για να δούμε λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με το φυσικό αέριο…

Το φυσικό αέριο αφαιρεί ρύπους

Το φυσικό αέριο, τόσο στον κτιριακό τομέα όσο  και τις μεταφορές εκπέμπει τους χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα:

  • Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
  • Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.
  • Η καύση του είναι καθαρή και πρακτικά δεν εκπέμπει αιθάλη και αιωρούμενα σωματίδια, περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ας κάνουμε όμως μια σύγκριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του φυσικού αερίου και  των υπόλοιπων καυσίμων:

Όσον αφορά στην αεριοκίνηση, με τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύονται -25% CO2, -35% μικροσωματίδια, -75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και -53% οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη.

 

Το φυσικό αέριο διαιρεί τις δαπάνες

Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και τη καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου για τον οικιακό καταναλωτή προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.).  Όσον αφορά στην αεριοκίνηση η εξοικονόμηση φθάνει έως και το 66% ενώο κτιριακός τομέας (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) μειώνουν το ετήσιο κόστος για την κάλυψη ενεργειακών δαπανών έως 40%. Όπως είναι γνωστό, η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή, όπως ακριβώς και για τις καταναλώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, που εξοφλείται κατά την παραλαβή, η πληρωμή των λογαριασμών του φυσικού αερίου πραγματοποιείται μετά την κατανάλωσή του.
[banner]
Το φυσικό αέριο πολλαπλασιάζει τις θέσεις εργασίας

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει η αγορά του φυσικού αερίου, η οποία αναπτύσσεται παγκοσμίως με γοργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα οι επαγγελματικές ειδικότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτό να θεωρούνται περιζήτητες. Αρκεί να αναφερθεί ότι τομείς όπως είναι οι μεταφορές και η αεριοκίνηση έχουν ενεργοποιήσει τόσο τις αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και τα έμμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενα επαγγέλματα όπως είναι οι μηχανικοί, τα συνεργεία, οι εξειδικευμένοι τεχνίτες/συντηρητές κλπ ενώ η διεύρυνση του δικτύου ανεφοδιασμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη έχει δημιουργήσει νέα πρατήρια και νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, και στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, η χρήση του φυσικού αερίου έχει δώσει  νέα ώθηση σε τομείς όπως είναι η παραγωγή ενέργειας ενώ δυναμικά έχει ενταχθεί το «πράσινο» καύσιμο στην οικιακή χρήση (θέρμανση/κλιματισμός) και στις επιχειρήσεις (εμπορικές, υπηρεσίες κλπ) για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Όπως αναφέρεται σε Έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Εργασίας (ILO), στο άμεσο μέλλον αναμένεται «να δημιουργηθεί ένας αυξανόμενος αριθμός πράσινων θέσεων εργασίας καθώς σημειώνεται η μετάβαση προς μία περισσότερο βιώσιμη οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ακόμη, ύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης, μέχρι το 2020 θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 40 δις ευρώ στον τομέα της ενέργειας και οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου κλπ αναμένεται να τονώσουν την απασχόληση.

Το φυσικό αέριο προσθέτει ασφάλεια

Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα. Κατά τη χρήση των οικιακών συσκευών, σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

 Εξίσου ασφαλής είναι η χρήση του  καυσίμου και σε περίπτωση σεισμού καθώς τα δίκτυα φυσικού αερίου κατασκευάζονται από αγωγούς πολυαιθυλενίου, δηλαδή από υλικό εύκαμπτο οπότε η ίδια η ελαστικότητά του, επιτρέπει το να ακολουθεί τις μετακινήσεις της γης την ώρα του σεισμού άρα να μην παρουσιάζει ζημιές, γεγονός που έχει παρατηρηθεί σαν συμπεριφορά διεθνώς στα δίκτυα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  ο τελευταίος σεισμός του 1999 στην Αττική κατά τον οποίο δεν παρατηρήθηκε η παραμικρή ζημιά στα δίκτυα φυσικού αερίου.

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥ.ΜΠΟΥ
Διάβασε ακόμα