Φανή Πλατσατούρα

Κι ήρθε εκείνη η στιγμή που δεν χρειαζόμουν τίποτα απ΄ όσα είχα τόσο ονειρευτεί...