Ένας αλλά Μόνος

Η ποίηση είναι για αυτούς που δεν μπορούν να ραπάρουν.