Πέντε θάνατοι από την γρίπη
Πέντε θάνατοι από την γρίπη

Πέντε θάνατοι από την γρίπη

Αυξάνονται οι επισκέψεις στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Πέντε θάνατοι από την γρίπη

Αυξάνονται οι επισκέψεις στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ.


Σε εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας καθώς μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 θάνατοι από την γρίπη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ την πρώτη εβδομάδα του 2015 (29 Δεκεμβρίου 2014 - 4 Ιανουαρίου 2015) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή παρουσιάζουν περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α, ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 42 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 39 από νοσοκομεία και 3 από τα δίκτυα Sentinel. 

Τα 19 (45,2%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 17 (89,5%) ήταν τύπου Α και τα 2 (2,5) ήταν τύπου Β. Τα 15 από τα στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και εξ΄ αυτών τα 14 (93,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και το 1 (6,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm. 

Συγκεκριμένα, μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 (ώρα 15:30), στην Ελλάδα έχει καταγραφεί 10 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 9 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ. Το ένα εξ΄ αυτών ήταν εισαγόμενο κρούσμα. 

Επίσης μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 (ώρα 15:30), στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί 5 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 4 θάνατοι αφορούν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 1 σε ασθενή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ 

 

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ

Τα στοιχεία του διαγράμματος 1 προέρχονται από το Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Sentinel) και συγκεκριμένα από το δίκτυο των ιδιωτών ιατρών, το δίκτυο ιατρών Κέντρων Υγείας και το δίκτυο ιατρών Μονάδων Υγείας Π.Ε.Δ.Υ (πρώην Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ). Μέσω του Συστήματος Sentinel καταγράφεται δειγματοληπτικά η εξέλιξη της συχνότητας ορισμένων νοσημάτων με βάση κλινικές διαγνώσεις. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η γρίπη ή καλύτερα, οι κλινικές εκδηλώσεις που είναι συμβατές με γρίπη (γριπώδης συνδρομή). 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) 2007-2013, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υλοποιεί πράξη με τίτλο  «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων», με στόχο τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος εθνικού Συστήματος Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Sentinel αποσκοπεί: 
α) στην προσαρμογή του στις πληθυσμιακές αλλαγές και τις θεσμικές μεταβολές στην οργάνωση της Π.Φ.Υ στη χώρα τα τελευταία έτη και 
β) στην εναρμόνισή του με επικαιροποιημένα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα-οδηγίες.

Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε ότι λόγω αλλαγών στις λειτουργικές παραμέτρους του Συστήματος Sentinel στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του από την περίοδο 2014-2015, τα δεδομένα του δικτύου δεν θεωρούνται συγκρίσιμα με αυτά των παρελθόντων ετών. 

Κατά την εβδομάδα 1/2015 ο αριθμός των συμμετεχόντων ιατρών που απέστειλε κλινικά δεδομένα ανήλθε στους 83 και οι επισκέψεις για κάθε αιτία που αντιστοιχούν στους ιατρούς που δήλωσαν, ανήλθαν στις 4.487 στο σύνολο της χώρας. 

Εργαστηριακό σκέλος επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης

Κατά την εβδομάδα  1/2015 (29 Δεκεμβρίου 2014 - 4 Ιανουαρίου 2015), στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης και στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α, ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 42 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 39 από νοσοκομεία και 3 από τα δίκτυα Sentinel. Τα 19 (45,2%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 17 (89,5%) ήταν τύπου Α και τα 2 (2,5) ήταν τύπου Β. Τα 15 από τα στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και εξ΄ αυτών τα 14 (93,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και το 1 (6,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm. 

Από την εβδομάδα 40/2014 έως και την εβδομάδα 1/2015 έχουν ελεγχθεί συνολικά 238 κλινικά δείγματα και συγκεκριμένα 219 από νοσοκομεία και 19 από τα δίκτυα Sentinel. Τα 31 (13%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και ειδικότερα τα 29 (93,5%) ήταν τύπου Α και τα 2 (6,5%) τύπου Β. Τα 27 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν και από αυτά τα 26 (96,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και το 1 (3,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm. 

Επιτήρηση σοβαρών κρουσμάτων εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με ή χωρίς νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

Μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 (15.30), στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 10 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 9 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ (Πίνακας 1). Το ένα από τα κρούσματα που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ ήταν εισαγόμενο. 
Όσον αφορά στα κρούσματα που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ, πρόκειται για 7 άνδρες και 2 γυναίκες με εύρος ηλικιών από 24 έως 88 ετών. Τα 6 κρούσματα οφείλονταν στον ιό γρίπης τύπου Α, το 1 οφειλόταν στον ιό γρίπης τύπου Β ενώ για τα υπόλοιπα 2 δεν υπάρχει ταυτοποίηση του στελέχους της γρίπης. Τα 8 από τα εν λόγω κρούσματα, είχαν κάποιο χρόνιο υποκείμενο νόσημα.

Μέχρι και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 (15.30), στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί 5 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, Οι 4 από τους προαναφερόμενους θανάτους αφορούν ασθενείς με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ και 1 αφορά ασθενή χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. Πρόκειται για 4 άνδρες και 1 γυναίκα, με εύρος ηλικιών από 46-86 έτη, εκ των οποίων οι 4 είχαν χρόνια υποκείμενα νοσήματα (Πίνακας 1).

Σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας

Παρουσιάζονται εδώ τα κύρια ευρήματα από την επιδημιολογική επιτήρηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα, με επικέντρωση στην έγκαιρη ανίχνευση θνησιμότητας που υπερβαίνει την αναμενόμενη (excess mortality).

Κατά την εβδομάδα 1/2015 (29 Δεκεμβρίου 2014 - 4 Ιανουαρίου 2015), η θνησιμότητα στην Ελλάδα από όλες τις αιτίες κυμάνθηκε στα πλαίσια της αναμενόμενης (Διάγραμμα 2).

Πηγή πληροφοριών για το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες

Η καταγραφή των θανάτων γίνεται  δειγματοληπτικά από τα Ληξιαρχεία ορισμένων δήμων της χώρας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και αφορά τους  θανάτους που εγγράφηκαν στα ληξιαρχεία κατά την εβδομάδα αναφοράς. 

Στο σύστημα, στην παρούσα φάση, συμμετέχουν περιοχές με πληθυσμό περίπου 1.661.541 κατοίκους, που αντιπροσωπεύουν το 15% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (Απογραφή Πληθυσμού, 2011). Συγκεκριμένα συμμετέχουν το σύνολο των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Κέρκυρας, Μαγνησίας & Σποράδων, Καβάλας & Θάσου και οι Δήμοι Αθηναίων, Πειραιώς και Κερατσινίου-Δραπετσώνας. 
Τα δεδομένα προέρχονται από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣ ΛΗΠ) που λειτουργεί από το Μάιο του 2013 στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης & ΗΕΣ της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ έχει οριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ως διαπιστευμένος φορέας.  

Το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος European Mortality Monitoring (Euro-MOMO), στο οποίο συμμετέχουν και άλλες 21 ευρωπαϊκές χώρες.
Το συντονισμό του προγράμματος στην Ελλάδα έχει το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥ.ΜΠΟΥ
Διάβασε ακόμα