Εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων πραγματοποιεί πρόγραμμα ημερίδων σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων πραγματοποιεί πρόγραμμα ημερίδων σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.


Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, πραγματοποιεί πρόγραμμα ημερίδων με θέμα: «Εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τον αιμορραγικό πυρετό Ebola» σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες με προσκεκλημένους τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα ΠΕΔΥ και τους Ιατρικούς Συλλόγους. Η έναρξη του προγράμματος έγινε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 στην 1η ΥΠΕ και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης στην 7η ΥΠΕ.

Στις ημερίδες αναπτύσσονται τα παρακάτω θέματα:

  • «Τρέχουσα επιδημία αιμορραγικού πυρετού Ebola».
  • «Διαλογή – διαχείριση ύποπτου κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Ebola σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ιατρεία)».
  • «Μέτρα ατομικής προστασίας για ιατρονοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» - πρακτική εφαρμογή.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ημερίδων που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ανά Υγειονομική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το πρόγραμμα εκείνων που θα διεξαχθούν εντός των επόμενων ημερών:

12 Νοεμβρίου 2014, 1η ΥΠΕ,  Εθνική Σχολή  Δημόσιας Υγείας
13 Νοεμβρίου 2014, 2η ΥΠΕ, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
14 Νοεμβρίου 2014, 5η ΥΠΕ, ΠΑΓΝ Λάρισας
17 Νοεμβρίου 2014, 3η ΥΠΕ, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
19 Νοεμβρίου 2014, 4η ΥΠΕ, ΓΝ Καβάλας
20 Νοεμβρίου 2014, 6η ΥΠΕ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
21 Νοεμβρίου 2014, 7η ΥΠΕ, ΠΓΝ Ηρακλείου Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα παρεμβάσεων σε χώρους παροχής υγείας (210-5212175-176) καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.: www.keelpno.gr/

                                                                                                              

 

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥ.ΜΠΟΥ
Διάβασε ακόμα