Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού έκρινε ως εξαιρετικά επιτακτική την συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές που υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ.

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στον ΟΚΑΝΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού έκρινε ως εξαιρετικά επιτακτική την συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές που υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ.


Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των προγραμμάτων ενέκρινε με αποφάσεις του στις 2 και στις 14 Οκτωβρίου 2014 το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ, καθώς έκρινε ως εξαιρετικά επιτακτική την συνέχιση λειτουργίας των προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές που υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. 

Με οδηγία του  στις 15/10/2014 το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε τον ΟΚΑΝΑ ότι για οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 ( Α’ 280 ). 

Καθ’ότι ανέκυπτε νομικό ζήτημα, διαμέσου της νομικής υπηρεσίας του οργανισμού έχει ήδη αποσταλεί, με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή, ερώτημα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να διασαφηνιστεί εάν και εφ’όσον κρίνεται απαραίτητη ή όχι η έκδοση της ΠΥΣ 33/2006  για τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ με επιστημονικό προσωπικό και αναμένεται η απάντηση το ταχύτερο δυνατό, γεγονός που θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη προβλεφθεί η προσωρινή στελέχωση των δύο εν λόγω μονάδων με προσωπικό που ήδη υπηρετεί στον οργανισμό και μέχρι να διευκρινιστούν οι νομικές πτυχές του όλου θέματος, οπότε οι μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 212/21-02-2014. 

Σχετικά με το πρόγραμμα street-work στη Θεσσαλονίκη το οποίο έληξε, παρεμφερείς υπηρεσίες παρέμβασης υλοποιούνται από άλλα προγράμματα που συνεχίζονται στην πόλη ( Προγράμματα στην κοινότητα & το δρόμο ), ενώ τα προγράμματα θα συνεχιστούν, αφού αξιολογηθούν συνολικά και έγκαιρα από το ΔΣ πριν τη λήξη τους τον Ιανουάριο του 2015.

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥ.ΜΠΟΥ
Διάβασε ακόμα