Πες μου μια φιλοσοφία για να νιώσω ευτυχία Vol 2: Ζήνων - "Ζήσε σύμφωνα με τη φύση, δηλαδή σύμφωνα με την αρετή"

Μια συμβουλή τη μέρα, τον ψυχίατρο κάνει πέρα. Ή πώς η πρακτική εφαρμογή των σκέψεων μεγάλων στοχαστών, ομορφαίνει τη ζωή μας.

Πες μου μια φιλοσοφία για να νιώσω ευτυχία Vol 2: Ζήνων - "Ζήσε σύμφωνα με τη φύση, δηλαδή σύμφωνα με την αρετή"

Μια συμβουλή τη μέρα, τον ψυχίατρο κάνει πέρα. Ή πώς η πρακτική εφαρμογή των σκέψεων μεγάλων στοχαστών, ομορφαίνει τη ζωή μας.


Οι Στωικοί λένε ότι η Φύση δεν κάνει καμία διάκριση ανάμεσα στα φυτά και στα ζώα, επειδή εκείνη ρυθμίζει επίσης και τη ζωή των φυτών χωρίς ένστικτο και χωρίς παρόρμηση και αφ’ ετέρου σ’ εμάς γεννώνται φαινόμενα με τον ίδιο τρόπο όπως και στα φυτά.

Αλλά επειδή στα ζώα είναι περισσότερο έντονο το ένστικτο της επιβίωσης μέσω του οποίου αυτά οδηγούνται στον σκοπό τους, προκύπτει ότι η φυσική τους ροπή είναι να ακολουθούν το ένστικτο τους.

Κι επειδή τα λογικά όντα έχουν λάβει τη λογική για να έχουν μια καλύτερη συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής σύμφωνα με τη λογική συμπίπτει πράγματι με τον τρόπο ζωής σύμφωνα με τη Φύση, αφού για εκείνα η λογική είναι η διαμορφώτρια και η εκπαιδεύτρια του ενστίκτου.

Γι αυτό πρώτος ο Ζήνων στο έργο του «Περί της Φύσεως του Ανθρώπου» όρισε ως σκοπό το να ζει κάποιος σύμφωνα με τη Φύση, δηλαδή να ζει σύμφωνα με την Αρετή, επειδή η Φύση μας οδηγεί στην αρετή.

*Απόσπασμα από τη «Ζωή των Φιλοσόφων» του Διογένη Λαέρτιου

  • ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥ.ΜΠΟΥ
Διάβασε ακόμα